Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Framtidsjobb Avesta

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00423
Projektägare
Avesta kommun
Projektnummer
2015/00681
Planerat antal deltagare
153
Projektperiod
2016-01-01-2019-02-28
Total projektbudget
12 839 810 kr
Beviljat ESF-stöd
6 040 329 kr
Kontaktperson
Maria Eriksson
E-post
maria.a.eriksson@avesta.se

Sammanfattning

Syftet med projektet är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden genom att delta i ett program med introduktion, praktik och utslussning med riktning mot yrken som framöver kommer att få brist på personal: gröna näringar, vård/omsorg och teknik/industri.
Målgruppen är personer mellan 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden med uttalat intresse för gröna näringar, vård/omsorg och teknik/industri.
Projektet ska fläta samman de erfarenheter och kompetenser som finns i de olika förvaltningarna i kommunen, i andra organisationer och i näringslivet för att gemensamt stödja individerna i sin process mot arbete och studier inom ovanstående branscher.
Projektet kommer också bidra till att öka ett normkritiskt tänkande kringarbete och arbetsmarknad hos både projektets personal, handläggare, arbetsgivare och deltagare i projektet.
Långsiktiga effekter: Företagen får den kompetens de behöver för att utvecklas och kan stanna på orten och arbetslösheten sänks. Avesta kommun har en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Utvärderingsrapport:

2015/00681 Framtidsjobb Avesta