Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidens primärvård

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00159
Projektägare
Stockholms läns landsting, Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
Projektnummer
2015/00429
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2015-10-15-2017-07-14
Total projektbudget
3 817 005 kr
Beviljat ESF-stöd
1 783 701 kr
Kontaktperson
Magnus Peterson
E-post
magnus.peterson@tiohundra.se

Sammanfattning

Sammanfattning av projektet på svenska
Vår ambition är att genom digital kompetensutveckling inom primärvården i Norrtälje TioHundra AB utveckla personalens IT-kunnande för att på detta sätt långsiktigt säkerställa och utveckla kompetens, uthållighet och anställningsbarhet.

Via en genomgripande digital kompetenshöjning vill vi utveckla möjligheterna att:

• Använda digital teknik, såsom videosamtal och mobila applikationer till befintliga beslutsstöd och dokumentations-system
• Upprätta effektiva kommunikationsvägar för primärvårdens medarbetare, mellan olika vårdcentraler och med kommunernas medarbetare inom omsorgsverksamhet
• Effektivisera vården genom moderna tekniklösningar för kommunikation mellan vårdcentral och vårdtagare/patient
• Öka evidens- och värdebaserad vård genom webbaserade verktyg för beslutsstöd, lärande och analys
• Effektivisera vården genom moderna tekniklösningar för kommunikation mellan vårdcentralen och sjukhusets specialistkliniker.

Syftet är att:
• Via digital kompetensutveckling skapa en modell för hur primärvården kan utvecklas till en attraktiv arbetsplats som främjar jämställdhet, tillgänglighet, evidensbaserat arbete och folkhälsa.
• Skapa förutsättningar för jämställdhet, tillgänglighet och ökad andel fast anställd personal, vilket i sin tur främjar långsiktig kompetensutveckling och minskar vårdens kostnader.