Logotyp på utskrifter

Framtid - studiehandledare

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00423
Projektägare
Högskolan i Gävle
Projektnummer
2015/00626
Planerat antal deltagare
80
Projektperiod
2016-02-01-2018-02-28
Total projektbudget
6 569 875 kr
Beviljat ESF-stöd
3 081 612 kr
Kontaktperson
Liselotte Sjöström Wallin
E-post
glafira.sorensson@hig.se

Sammanfattning

Projektet ”Framtid – studiehandledare” syftar till att ge personer med utländsk bakgrund, vilka står långt från arbetsmarkanden, kunskap och förmåga att arbeta som studiehandledare i grund- och gymnasieskolor, samt en plattform in på arbetsmarknaden och/eller för fortsatta studier.

De stora flyktingströmmarna leder till att antalet barn och ungdomar med utländsk bakgrund ökar i Gävleborgs läns skolor. Dessa barn och ungdomar har rätt till att få studiehandledning på sitt modersmål, om de behöver det. Studiehandledningen är en form att språkstöd som syftar till att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.

Kommunerna i Gävlebogs län har idag ett akut behov av att rekrytera studiehandledare, men har svårt att hitta den kompetens man söker. Genom ett samarbete mellan länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Gävle, ska 80 personer erbjudas utbildning och praktik för att därefter kunna matchas mot kommunernas behov av att anställa studiehandledare.

Utvärderingsrapport:

Framtid - studiehandledare