Logotyp på utskrifter

Företagsakademin för tillväxt

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00340
Projektägare
Teknikföretagen
Projektnummer
2015/00561
Planerat antal deltagare
2800
Projektperiod
2015-10-01-2021-09-30
Total projektbudget
86 660 301 kr
Beviljat ESF-stöd
64 999 432 kr
Kontaktperson
Carolina Björklund
E-post
carolina.bjorklund@foretagsakademin.se

Sammanfattning

Projektet Företagsakademin för tillväxt är ett projekt riktat mot små företag med upp till 49 anställda. Företagen ska kompetensutvecklas inom Affärskunskap, Företagens miljömål samt Internationalisering.