Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fler undersköterskor

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00897
Projektägare
Sydnärkes Utbildningsförbund
Projektnummer
2015/00963
Planerat antal deltagare
180
Projektperiod
2016-08-01-2019-03-31
Total projektbudget
7 023 185 kr
Beviljat ESF-stöd
5 261 655 kr
Kontaktperson
Lena Hansson
E-post
lena.hansson@allevux.se

Sammanfattning

Det råder brist på undersköterskor i många svenska kommuner och så också i kommunerna Askersund, Hallsberg och Kumla. Projektet Fler undersköterskor handlar om att rikta kompetensutvecklingsinsatser till anställda inom vård- och omsorgsbranschen som har osäkra anställningsförhållanden. Genom validering av befintliga kunskaper och kompletterande utbildningsinsatser kan vägen till en formell kompetens som undersköterska förkortas. Detta har stor betydelse för såväl individen som arbetsgivarna och samhället. Med undersköterskekompetens ökar anställningsbarheten och tryggheten samtidigt som fler tillgängliga undersköterskor möter ett stort behov av arbetskraft inom vård- och omsorgsbranschen.