Logotyp på utskrifter

Fead FRISK

Programområde
5.3
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00364
Projektägare
Läkare i världen/MdM Sverige
Projektnummer
2016/00026
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2015-10-01-2018-12-31
Total projektbudget
8 969 000 kr
Beviljat ESF-stöd
8 969 000 kr
Kontaktperson
Eliot Wieslander
E-post
eliot.wieslander@lakareivarlden.se

Sammanfattning

FRISK – fattigas rätt i svensk kontext” från Läkare i världen Målet är att deltagande kvinnor och män, pojkar och flickor i målgruppen under projektet FRISK ska: - Erbjudas konkret hälsofrämjande stöd och - tillsammans med de medverkande organisationerna och myndigheterna stärkas i sina möjligheter till delaktighet, egenmakt och möjlighet att både på kort och lång sikt och att ta tillvara sin rätt till hälsa. Läkare i världen kommer att samarbeta med samverkanspartner nationellt och lokalt att skapa en uppsökande hälsofrämjande verksamhet.