Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Fead - Digniti omnia

Programområde
5.3
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00364
Projektägare
Växjö pastorat
Projektnummer
2016/00022
Planerat antal deltagare
175
Projektperiod
2015-10-01-2018-12-31
Total projektbudget
10 808 000 kr
Beviljat ESF-stöd
10 808 000 kr
Kontaktperson
Fredrik Schirén
E-post
fredrik.schiren@svenskakyrkan.se

Sammanfattning

Projektet kommer att fokusera på att stärka deltagarnas egenmakt på fyra olika områden: samhälle, e-inkludering, hälsa och språk. Inom varje område ska projektet ta fram ett antal verktyg och metoder som kan användas i kontakten med enskilda individer. Vi kommer också att erbjuda olika former av utbildningar som genomförs av handledare, anställda eller volontärer, ofta i form av studiecirklar. Projektet är en nationell samordning av arbetet med EU-medborgare som lever i utsatthet. I projektet ingår Svenska kyrkan, dess samarbetsorganisationer, representanter för andra organisationer inom civila samhället samt det offentliga.