Logotyp på utskrifter

Exportfrämjande Integration

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00072
Projektägare
Uddevalla kommun
Projektnummer
2015/00298
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2015-09-01-2018-01-31
Total projektbudget
15 658 941 kr
Beviljat ESF-stöd
10 473 371 kr
Kontaktperson
Anders Brunberg
E-post
anders.brunberg@uddevalla.se

Sammanfattning

Exportfrämjande integration handlar om att långsiktigt stärka integrationen, tillvarata kompetens och erfarenheter, samt reducera arbetslösheten bland nyanlända invandrare.
Genom att nyanlända invandrares erfarenheter och kompetens utvecklas inom exportområdet, kan privata företag få tillgång till kvalificerade personer som kan bidra med kunskaper från sitt tidigare hemland eller andra länder som de har erfarenhet i från.
Deltagarna i projektet har språkkunskaper, kulturell kännedom och ofta ett personligt nätverk i hemregionen. Detta medför att deltagarna mer effektivt kan skapa affärstillfällen för svenska företag. Detta kan i sin tur förbättra förutsättningarna till framgång för företagen i deras satsningar mot nya marknader.

Genomfört utvecklingsprogram/utbildningar och företagsförlagd praktik ska också bidra till värdefull kompetensförsörjning och tillväxt hos ett stort antal privata företag. Exportutbildningen ska omfatta såväl en teoretisk utbildning som längre företagsförlagda praktikperioder. Preliminärt ska 130- 150 nyanlända invandrare och utrikesfödda i tre kommuner utbildas under ca:2 år totalt med tre parallella utvecklingsprogram som genomförs under 1 år. Därefter startas tre ytterligare utvecklingsprogram i dessa tre kommuner, varför total tiden för genomförande blir 2 år.