Logotyp på utskrifter

Evidensbaserade EU-projekt

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00988
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2016/00062
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-02-22-2019-02-21
Total projektbudget
7 262 279 kr
Beviljat ESF-stöd
3 426 779 kr
Kontaktperson
Erik Axdorph
E-post
erik.axdorph@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Detta projekt innehåller två delar. Del 1 handlar om att skapa en modell för att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare, utvärderingsbara. Del 2 går ut på att göra en effektutvärdering av Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid.

Del 1, där en modell för utvärderingsbara projekt skapats, avslutas i december 2017. Denna modell med tillföljande stödmaterial illustreras via hemsidan www.projekteffekter.se. Arbetsprocessen och strukturen syftar till att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare, utvärderingsbara. Genom projektet Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 upparbetas ett system för effektutvärdering av EU-finansierade projekt. Målet på längre sikt är att genom att öka kvalitén i alla utvärderingar och öka antalet effektutvärderingar säkerställa att myndighetens EU-fondsprojekt bidrar till utvecklingen av ordinarie verksamhet och därmed bidra till utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt.

Del 2 av projektet fortsätter under hela 2018 och består av en effektutvärdering av Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid. Målet med effektutvärderingen är att påvisa om, och i vilken utsträckning, de insatser som Ung framtid innehåller har lett till en förbättring av arbetsmarknadssituationen för ungdomar som har tagit del av projektet.