Logotyp på utskrifter

Evidensbaserade EU-projekt

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00988
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2016/00062
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-02-22-2019-02-21
Total projektbudget
8 755 180 kr
Beviljat ESF-stöd
4 377 590 kr
Kontaktperson
Erik Axdorph
E-post
erik.axdorph@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Se separat bilaga