Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Evenkompetens

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00346
Projektägare
Dalarnas idrottsförbund
Projektnummer
2015/00489
Planerat antal deltagare
106
Projektperiod
2015-09-01-2017-10-31
Total projektbudget
4 883 968 kr
Beviljat ESF-stöd
3 655 048 kr
Kontaktperson
Stefan Olsson
E-post
stefan.olsson@dalaidrotten.se

Sammanfattning

Detta projekt ska genomföra ett antal kurser och seminarium för personal i små företag med 1-9 anställda
Som är eventarrangörer. Under kompetensutvecklingen i evenemang event ska projektet bjuda in även anställda inom föreningar, organisationer och offentlig verksamhet som arrangerar olika sorters evenemang event. Genom att kompetensutveckling av de anställda i dessa företag, föreningar och organisationer så kommer det att bli en ökad professionalisering och effektivisering. Samarbete mellan olika evenemang event
Kommer att uppstå, kunskapsöverföring kommer att ske och fler arbetstillfällen kommer att skapas. Målet med projektet är att:
ONE. Öka kompetensen hos entreprenörer och deras anställda hos event och evenemangsarrangörer
TWO. Öka de anställdas yrkesmässiga och geografiska rörlighet
THREE. Större möjlighet för de anställda att utföra mer kvalificerade och bredda sina arbetsuppgifter
4. Ökade möjligheter för verksamheter att öka sin lönsamhet
5. Ökad samverkan såväl geografiskt som mellan företag, organisationer och offentlig verksamhet
6. Ökad samverkan mellan verksamheterna så att regionen blir ett attraktivt besöksmål.