Logotyp på utskrifter

Eures 2016

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00854
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2016/00002
Planerat antal deltagare
1
Projektperiod
2016-01-28-2017-01-27
Total projektbudget
6 378 416 kr
Beviljat ESF-stöd
2 997 856 kr
Kontaktperson
Mikael Lindbom
E-post
mikael.lindbom@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Eures-nätverket har funnits sedan 1995 och Sverige har varit del av nätverket sedan 1996. Eures har genom EU-kommissionens beslut om reformering, gått från att vara en mer rådgivande och informerande funktion till att bli ett konkret och användbart matchningsverktyg.

Arbetsförmedlingen har utsetts av regeringen att fullgöra funktionen av att vara nationellt samordningskontor för Eures i Sverige.

Nätverket består av ca 900 Eures-rådgivare i EU/EES och Schweiz, varav 63 finns i Sverige inom Arbetsförmedlingen. Eures består också av portalen för rörlighet i arbetslivet; http://eures.europa.eu. Syftet är att underlätta den fria rörligheten av arbetskraft inom EU/EES och Schweiz genom gränsöverskridande matchning mellan arbetssökande/arbetstagare och arbetsgivare.

Eures service till arbetsgivare och arbetssökande är en integrerad del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Arbetsgivare och arbetssökande ska erbjudas möjlighet att använda sig av Arbetsförmedlingens Eures-tjänster via olika service-vägar. Eures-verksamheten kommer under 2015 att ha ökat fokus på service till svenska arbetsgivare i behov av arbetskraft inom bristyrken samt att ge service till ungdomar med intresse för arbete utomlands.

Under 2015 beräknas Eures matchningsarbete resultera i att,
• ca 700 svenska arbetsgivare får hjälp att lösa sina rekryteringsbehov med arbetskraft från EU/EES och Schweiz samt att,
• ca 4 000 arbetssökande från Sverige får arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz.