Logotyp på utskrifter

Ett hälsosamt arbetsliv

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2016/00562
Projektägare
Tranås kommun
Projektnummer
2016/00754
Planerat antal deltagare
7699
Projektperiod
2017-04-03-2020-03-31
Total projektbudget
22 150 918 kr
Beviljat ESF-stöd
10 397 073 kr
Kontaktperson
Agata Rukat
E-post
agata.rukat@rjl.se

Sammanfattning

Projektet "Ett hälsosamt arbetsliv" syftar till att stärka medarbetares kompetens inom fyra olika påverkansområden för att på så vis långsiktigt minska psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar i de deltagande organisationerna. De fyra påverkansområdena är utvecklad kvalitetskultur, fungerande chef-, ledar- och medarbetarskap, förbättrad jämställdhet samt förbättrad resursanvändning.