Logotyp på utskrifter

En skola för alla

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00334
Projektägare
Skaraborgs Kommunalförbund
Projektnummer
2016/00532
Planerat antal deltagare
400
Projektperiod
2017-04-01-2020-03-31
Total projektbudget
40 812 047 kr
Beviljat ESF-stöd
27 334 735 kr
Kontaktperson
Hillevi Larsson
E-post
hillevi.larsson@skaraborg.se

Sammanfattning

Projektet "En skola för alla" syftar till att minska skolavhopp i unga åldrar, 15-24 år med fokus på 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad i Västra Götalandsregionen. Genom samverkan inom det kommunala aktivitetsansvaret, skolhälsovård, fritidsaktiviteter, pedagogiska team, mentorskap, vård och hälsofrämjande insatser ska en helhetssyn på den unga människans behov och förutsättningar skapa möjligheter att förhindra blivande skolavhopp och bidra till att unga kan återgå i studier. I stort sett alla deltagare kommer vara inskrivna i skolan vilket till stora delar är oprövat och genom tidiga insatser ska projektets samverkan och stöd skapa strukturer som kan implementeras i verksamheten för att kommande elevkullar ska få än bättre stöd och att alla unga tas om hand direkt när problem uppstår. Detta ska på sikt gynna arbetsmarknad, individen och samhället i stort då fler får utvecklade resurser att försörja sig, känna egenvärde och tillit till våra gemensamma välfärdssystem.