Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

En byggbransch för alla

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2016/00367
Projektägare
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Projektnummer
2016/00571
Planerat antal deltagare
1200
Projektperiod
2016-12-15-2021-06-30
Total projektbudget
34 989 499 kr
Beviljat ESF-stöd
34 989 499 kr
Kontaktperson
Christer Carlsson
E-post
christer.carlsson@byggnads.se

Sammanfattning

Projektet ”En byggbransch för alla” avser att ge fler vill ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom byggsektorn. Med riktad kompetensutveckling för anställda inom byggsektorn som idag saknar nödvändig kompetens ska projektet både bidra till att matcha branschens växande behov, bryta könssegregationen och bristen på mångfald samt bidra till att skapa en mer jämställd och inkluderande byggbransch.

Projektet riktar särskilt in sig på de grupper som trots tillväxt löper stor risk för arbetslöshet vid arbetsbrist på grund av bristande kvalifikationer - trots ofta många års erfarenhet i branschen. Genom att små och medelstora företag får möjlighet att kompetensutveckla sin personal kan de bättre matcha arbetsmarknadens behov och stärka sin konkurrenskraft.