Logotyp på utskrifter

ESI-support

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00061
Projektägare
Kontigo AB
Projektnummer
2016/00252
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-01-22-2018-11-30
Total projektbudget
36 000 000 kr
Beviljat ESF-stöd
36 000 000 kr
Kontaktperson
Anna Widmark
E-post
anna.widmark@kontigo.se

Sammanfattning

Public 360 - Dnr 2015/00458