Logotyp på utskrifter

DigIT

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00159
Projektägare
Stockholms stad
Projektnummer
2015/00426
Planerat antal deltagare
3000
Projektperiod
2015-12-01-2018-12-31
Total projektbudget
43 241 224 kr
Beviljat ESF-stöd
18 369 559 kr
Kontaktperson
Helen Starkman
E-post
helen.starkman@stockholm.se

Sammanfattning

Projekt DigIT ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att underlätta effektivisera arbetet.
Attraktionskraften för vård- och omsorgsyrkena ska öka och bidra till framtida arbetskraftsförsörjning samt möjliggöra för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektets huvudsakliga aktiviteter kommer att genomföras i strukturer för arbetsplatslärande. Deltagande enheter kommer att få stöd för att utveckla arbetsplatslärande och kompetenshöjning för att leda arbete som främjar användande av ny teknik.