Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Collegesamverkan VG

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00474
Projektägare
Skaraborgs kommunalförbund
Projektnummer
2015/00762
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2016-02-01-2018-08-31
Total projektbudget
7 954 549 kr
Beviljat ESF-stöd
7 954 549 kr
Kontaktperson
Agneta Larsson
E-post
agneta.larsson@skaraborg.se

Sammanfattning

Projektets har som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige.

Detta vill man göra genom att bredda rekryteringsunderlaget, förstärka kvaliteten i Collegeverksamheten utifrån de nationella riktlinjerna, stärka samverkan mellan kommunalförbunden och involverade aktörer. Horisontellt över hela projektet ska man också arbeta för att intressenter och målgrupper utsätts för ett förändringstryck gällande jämställdhet, mångfald och tillgänglighet samt att bidra till att förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov.

Projektet samlar tre kommunalförbund och deras arbete med college inom teknik, vård- och omsorg samt ett i jämförelse relativt nytt initiativ som syftar till bygga upp liknande verksamhet inom Gröna Näringar.

I de fyra delprojekten kommer man bland annat att arbeta för att etablera strukturer som möjliggör samarbete över hela Västra Götalandsregionen mellan aktörer inom Collegeområdet, skapa möjligheter för att bransch och utbildning att diskutera kompetensförsörjning på lång sikt, utveckla och stärka kommunikationen för att utsätta könsstereotypa val för förändringstryck samt stödja arbetet med en ökad kvalitet i collegearbetet. Vidare kommer också projektet arbeta för att etablera ett college inom Gröna Näringar.

Projektet pågår under 31 månader med . Skaraborgs kommunalförbund som projektägare och Fyrbodals kommunalförbund samt Sjuhärads kommunalförbund som formella samverkanspartners. Vidare kommer projektet samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Västra Götalandsregionen i syfte att bygga varaktiga strukturer för samverkan..