Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Civsam integration, arbete

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00316
Projektägare
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Projektnummer
2015/00495
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2015-10-19-2016-10-31
Total projektbudget
2 091 082 kr
Beviljat ESF-stöd
1 567 198 kr
Kontaktperson
Ludvig Sandberg
E-post
ludvig.sandberg@socialforum.se

Sammanfattning

Att
- i ett brett partnerskap samla relevanta erfarenheter av vad civilsamhällets organisationer bedriver för verksamheter som når utlysningens målgrupper,
- analysera vilka de viktigaste utmaningarna är som hindrar framgång i att nå målet om att stärka civilsamhällets bidrag till arbetsmarknaden,
- samt att landa i 5-10 projektförslag för genomförandefasen.