Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

CHANGE

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00977
Projektägare
Region Jönköpings län
Projektnummer
2016/00117
Planerat antal deltagare
2900
Projektperiod
2016-09-01-2019-08-30
Total projektbudget
28 311 006 kr
Beviljat ESF-stöd
13 198 936 kr
Kontaktperson
Joel Malmvall
E-post
joel.malmvall@rjl.se

Sammanfattning

Kvinnor och män som arbetar med integrationsfrågor i kommunerna står inför nya utmaningar. Ett stort antal nyanlända har krävt omfattande nyanställningar med eftergift på kompetens och erfarenhet. Erfarna och kompetenta medarbetare, såväl kvinnor som män, möter nya situationer där deras skicklighet inte räcker till. Med bättre kompetens att möta nyanlända i ett tidigt skede kan medarbetarnas frustration och osäkerhet ersättas av trygghet och säkerhet, samtidigt som nyanlända snabbare kan etableras för att bli en viktig del i regionen. CHANGE syftar till att utveckla och etablera kostnadseffektiva modeller och metoder för kompetenshöjning som stödjer medarbetarna inför de nya utmaningarna.
CHANGE omfattar närmare 3000 deltagare anställda inom 13 kommuner, sociala företag och studieförbund. CHANGE genomförs med blandade lärmiljö, vilket stimulerar olika förutsättningar för lärande samt bidrar till hög tillgänglighet och effektivt lärande. Föreläsningar, webbutbildningar, studiecirklar och handledning varieras genom lärarledda aktiviteter och självstudier. Webbaserad lärplattform används. Ett basblock riktas till alla deltagare, tre nätverk skapas för specifika insatser: handledning, pedagogik och erkännande. Vetenskaplig kompetens kopplas till projektet.