Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Breddad rekrytering

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2016/00293
Projektägare
Falu Kommun
Projektnummer
2016/00444
Planerat antal deltagare
215
Projektperiod
2017-02-01-2020-02-29
Total projektbudget
9 007 809 kr
Beviljat ESF-stöd
6 753 382 kr
Kontaktperson
Helena Bergman
E-post
helena.bergman@falun.se

Sammanfattning

.
Den stora nyckeln till integration är arbete. Därför behövs en metod/modell för att lyckas bättre med integrationen på arbetsplatserna.

Projektets yttersta syfte är att utveckla och implementera en modell som bidrar till integration av nyanlända i Falu kommun och kommunens kompetensförsörjning inom välfärden. Detta görs genom att stärka arbetsplatserna inom omvårdnad, kost och städ att bli mer attraktiva och inkluderande. Arbetsplatsernas förmåga till mottagande av utlandsfödda är avgörande för integrationen. Det är personalen som i praktiken har hand om mottagandet, integrationen och handledningen på arbetsplatserna.

För att det ska bli hållbart på längre sikt är de viktigaste verktygen; personalens delaktighet i utvecklingsarbetet, kundfokus, differentiering av arbetsuppgifter och en kompetenshöjning inom bl.a. normkritik och handledning. Dessutom kommer arbetsplatsernas handledare att få resurser för att handleda praktikanterna. Arbetet ska ske genom ett strukturerat och inkluderande utvecklingsarbete baserat på den lärande organisationens principer och vedertagna metoder för kvalitetsarbete.

Projektet ska samverka med AIK:s matchningsprogram ”Framgången” som ansvarar för uttagningen av praktikanter till arbetsplatserna.

Modellen kommer att på sikt att implementeras och användas inom hela förvaltningen och även spridas till andra kommuner och organisationer.
.