Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

BOSS

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00984
Projektägare
Kommunförbundet Skåne
Projektnummer
2016/00158
Planerat antal deltagare
512
Projektperiod
2016-10-01-2018-09-30
Total projektbudget
9 612 018 kr
Beviljat ESF-stöd
7 176 284 kr
Kontaktperson
Dhara Söderström
E-post
dhara.soderstrom@kfsk.se

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet är att stärka integrationen i Skåne av nyanlända barn och unga, främst barn och unga som kommit utan sina vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Detta ska ske genom att kommunerna i Skåne erbjuds stöd och insatser för att stärka såväl strategisk som operativ samverkan internt samt för att öka samverkan med andra kommuner och regionala aktörer. Därutöver kommer anställda som beslutar om insatser rörande målgruppen alternativt möter målgruppen i sitt arbete erbjudas kompetensutveckling kring integrationsfrågor allmänhet och om målgruppens rättigheter och behov i synnerhet. Det förväntade resultatet av projektet är att en ökad kunskap och förståelse på både individ- och organisationsnivå och en stärkt samverkan över förvaltningsgränserna kommer att leda till en effektivare integration på lika villkor.