Logotyp på utskrifter

BLUTSAM

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00983
Projektägare
Länsbygderådet Blekinge
Projektnummer
2016/00141
Planerat antal deltagare
243
Projektperiod
2016-10-01-2019-09-30
Total projektbudget
5 938 309 kr
Beviljat ESF-stöd
4 453 803 kr
Kontaktperson
Anders Andersson
E-post
anders@blutsam.se

Sammanfattning

Projektet vänder sig till små företag med verksamhet på Blekinges landsbygd. De deltagande personerna ska höja sin yrkeskompetens och självkänsla med hjälp av anpassad kompetensutveckling. Aktiviteterna utgår från behovsanalys av företagets strategiskt viktig kompetens i förhållande till individernas nuvarande. Projektet ska även öka deltagarnas kompetens inom jämställdhet-, mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor samt främja nätverksbyggande.