Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

BKVBlekingeKompetensValidering

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00538
Projektägare
Karlshamns kommun/Lärcenter
Projektnummer
2015/00748
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2016-02-01-2019-01-31
Total projektbudget
8 364 852 kr
Beviljat ESF-stöd
6 288 868 kr
Kontaktperson
Emma Dennisdotter
E-post
emma.dennisdotter@karlshamn.se

Sammanfattning

ESF BKV - Blekinge Kompetens Validering. Målet är, att åstadkomma en regional lösning för valideringsprocessen framtagen och testad på gruppen sysselsatta tillhörande Kost- och Fastighetsservice. Resultatet jämförs med en mindre testgrupp som omfattar arbetslösa anvisade från Arbetsförmedlingen Blekinge.
Visionen är, att utforma en plattform för validering byggd på en bred samverkan mellan berörda aktörer i Blekinge med en gemensam syn på dess legitimitet mm..

ESF BKV-effekterna förväntas kunna främja långsiktig kompetensförsörjning, jämställdhet/likabehandling, rörelse på arbetsmarknaden, konkurrensfördelar, tillgång på arbetskraft; ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsklimat. Den kompetens mm som en viss person besitter kommer att kunna tydliggöras genom validering. Företag och organisationer kan genom vetskapen om en personalgrupps kompetenser vinna avgörande konkurrensfördelar.

Projektorganisationen planerar, att aktivt arbeta för jämställdhet och likabehandling