Logotyp på utskrifter

BASUN

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00155
Projektägare
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Projektnummer
2015/00266
Planerat antal deltagare
1000
Projektperiod
2015-10-01-2019-08-31
Total projektbudget
73 658 585 kr
Beviljat ESF-stöd
48 806 060 kr
Kontaktperson
Christina Grefveberg
E-post
christina.grefveberg@botkyrka.se

Sammanfattning

BASUN projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år och sker i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem. Målet är att fler ungdomar ska komma till arbete eller utbildning. Det sker med hjälp av uppsökande och rustande insatser.