Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbetsmarknadsforum

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00470
Projektägare
Region Västerbotten
Projektnummer
2015/00650
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-03-04-2017-12-31
Total projektbudget
1 930 518 kr
Beviljat ESF-stöd
1 930 518 kr
Kontaktperson
Aurora Pelli
E-post
aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Sammanfattning

Ett gemensamt forum för strategiska arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsforum etableras i Västerbotten. Frågor med bäring på arbetsmarknad, utbildning, långsiktig kompetensförsörjning, mångfald och samt hur aktörerna gemensamt kan arbeta för att möta regionens utmaningar diskuteras och utvecklas. Syftet är stärkt kapacitet för ökad samverkan och koppling mellan utbildningsväsende, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom Västerbotten till nytta för regionens kvinnor och män oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.