Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbetsintegrerat lärande

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00408
Projektägare
Coompanion Kronoberg
Projektnummer
2015/00696
Planerat antal deltagare
20
Projektperiod
2016-02-01-2017-01-31
Total projektbudget
1 814 476 kr
Beviljat ESF-stöd
1 814 476 kr
Kontaktperson
Nina Englund
E-post
nina.englund@coompanion.se

Sammanfattning

Coompanion och arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har erfarenhet av att kvinnor och män med kort utbildning, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund har särskilda svårigheter att få inträde och fäste på arbetsmarknaden. ASF anställer och sysselsätter personer som står långt från arbetsmarknaden genom meningsfulla arbetsuppgifter, tjänster och produkter som säljs på marknaden. ASF ser möjligheterna och kompenserar arbetsnedsättning. Projektet Arbetsintegrerat Lärande skall i samarbete mellan Coompanion, ASF, Linnéuniversitetet, studieförbundet ABF och Grimslövs folkhögskola utveckla en tydlig, systematisk, jämställd arbetsmodell för arbetsintegrerat lärande för att stärka kvinnor och mäns möjligheter till livslångt lärande. I utvecklingen av projektet medverkar också kommunen, regionen och arbetsförmedlingen. Förväntat resultat är en kartläggning och dokumentation av målgruppens och organisationernas behov för att lära, en arbetsmodell för arbetsintegrerat livslångt lärande samt fördjupad samverkan mellan lärosäten och arbetsintegrerande sociala företag. Projektet kommer att följas av en lärande utvärdering.