Logotyp på utskrifter

Arbete för unga i Aneby

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2016/00728
Projektägare
Aneby kommun
Projektnummer
2017/00150
Planerat antal deltagare
32
Projektperiod
2017-09-01-2020-05-29
Total projektbudget
7 130 044 kr
Beviljat ESF-stöd
5 339 100 kr
Kontaktperson
Eva Hertzman
E-post
eva.hertzman@aneby.se

Sammanfattning

"Arbete för unga i Aneby" skall genom sina insatser utbilda ungdomar i träarbete samt kärnämnen med koppling mot yrket för att på så sätt stärka den enskilda individen så att denna kommer i sysselsättning. Målgruppen är unga i utanförskap och mer specifikt • Nyanlända som har en etableringsplan eller precis avslutat sin etableringsperiod. • Arbetslösa tjejer som vill byta yrke till träarbetare. • Ungdomar som avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg eller som hoppat av i förtid och där insatserna inom KAA inte varit tillräckliga. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Tranås kommun och folkhälsoutvecklare från Region Jönköpings län Folkhälsa och sjukvård.