Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Andra Chansen

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00348
Projektägare
ABF Gästrikebygden
Projektnummer
2015/00416
Planerat antal deltagare
50
Projektperiod
2015-05-01-2017-12-31
Total projektbudget
11 822 420 kr
Beviljat ESF-stöd
7 818 049 kr
Kontaktperson
Yvonne Bäckius
E-post
ybackius@hotmail.com

Sammanfattning

Andra Chansen är ett program för unga kvinnor och män 18-24 år som står långt från arbetsmarknaden och som ges möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden. Det genomförs i samarbete med Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen i Gävle tillsammans med Brunnsviks Folkhögskola i Borlänge. Projekttiden planeras till 2015-05-01 till 2017-12-31
ABF Gästrikebygdens projekt har som mål att hjälpa målgruppen att få en andra chans för att öka sin anställningsbarhet. Projektmetodiken är baserad på lösningsorienterade metoder som fokuserar på individuella möjligheter istället för hinder, och förutsätter att personlig förändring är möjligt. Deltagarna ges motivation, kunskaper och färdigheter som krävs för att öka deras möjlighet att upprätta realistiska personliga handlingsplaner som syftar till att öka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Individuellt stöd och coachning är viktiga inslag. Många av de unga har haft en trasslig skolgång, med avbrutna eller oavslutade studier och mycket begränsad arbetslivserfarenhet.
Målgruppen är unga 18-24 år arbetslösa kvinnor och män som varken arbetar eller studerar.
Syftet är att deltagarna skall uppnå eller öka förmågan till förvärvsarbete/praktik, förbereda för fortsatta studier och förbättra livskvaliteten samt stärka den sociala kompetensen.
Projektets mål är att minst 75 % av deltagarna under projekttiden har påbörjat praktik/arbetsträning/studier eller arbete.
Projekttiden innefattar daglig verksamhet med förberedande studier, praktik och arbetsträning samt kartläggning av deltagarnas förmågor, möjligheter, intressen och behov. Nivåbedömning av kunskapsnivån kommer att ske i samråd med vuxenutbildningen. Deltagarna erbjuds kurser inom olika ämnen. En realistisk individuell handlingsplan formuleras med stöd och coaching, praktik samt friskvårdande stödåtgärder. Projektet har kapacitet för 20 personer samtidigt och de kommer att rekryteras i samråd med Socialtjänsten i Gävle och Arbetsförmedlingen i Gävle. Ett lyckat resultat bidrar till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.