Logotyp på utskrifter

Allas rätt att vara med!

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00052
Projektägare
Örebro Läns Idrottsförbund
Projektnummer
2016/00210
Planerat antal deltagare
500
Projektperiod
2016-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
5 981 439 kr
Beviljat ESF-stöd
4 475 041 kr
Kontaktperson
Margareta Johansson
E-post
margareta.johansson@olif.se

Sammanfattning

Inom projektet Allas rätt att vara med utbildar vi anställda och arbetsgivare i ideella idrottsföreningar i likabehandling. Genom utbildning vill vi höja kompetensen inom antidiskriminering, jämställdhet och lika villkor. Genom att utbilda såväl anställda som förtroendevalda vill vi skapa goda arbetsmiljöer fria från diskriminering där mångfald ses som ett sätt att utveckla verksamheten. Vi vill se idrotten utvecklas till en attraktiv arbetsgivare och självklar arena för integration, jämlikhet och ökad folkhälsa.