Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

All In

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00486
Projektägare
Hällefors kommun
Projektnummer
2017/00083
Planerat antal deltagare
648
Projektperiod
2017-09-01-2020-12-31
Total projektbudget
50 880 515 kr
Beviljat ESF-stöd
23 900 086 kr
Kontaktperson
Tommy Henningsson
E-post
tommy.henningsson@hellefors.se

Sammanfattning

Med All in ska 8 kommuner i Örebro län samarbeta för att nå individer som strukturellt inte stärks av befintliga insatser inom etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin. Genom att använda alternativa aktivitetsmetoder och ett dialogbaserat arbetssätt, kommer vi utveckla verktyg för att identifiera, involvera och etablera individer på arbetsmarknaden, alternativt hitta nya vägar till utbildning och kompetensutveckling för att lättare ta sig till sysselsättning och egenförsörjning. Vår utgångspunkt är att dagens insatser i hög grad kan vara utformade av, riktade till och designade för män som står relativt nära arbetsmarknaden och därmed riskerar förstärka det strukturella utanförskap som nyanlända kvinnor, äldre och individer med kortare utbildning upplever.