Logotyp på utskrifter

Agila Ängelholm

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00538
Projektägare
Ängelholms kommun
Projektnummer
2015/00735
Planerat antal deltagare
3219
Projektperiod
2016-04-01-2018-05-31
Total projektbudget
10 284 729 kr
Beviljat ESF-stöd
7 713 082 kr
Kontaktperson
Cecília Nelander Olsson
E-post
cecilia.nelanderolsson@engelholm.se

Sammanfattning

Syftet med projektet är att genom kompetensutvecklingsinsatser kopplade till det nya agila arbetssättet som Ängelholms kommun tillämpar, stärka anställda kvinnor och män i Ängelholms kommun och hos deltagande projektpartners, samt deltagare från målgruppen arbetssökande, för att förbättra deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Genom samverkan med Arbetsförmedlingen vill projektet utarbeta ett långsiktigt samarbete för att bemöta de kompetensförsörjningsbehov som kommunen och andra arbetsgivare i kommunen har och kommer att ha i framtiden, genom att bli mer effektiva i att ta tillvara framförallt nyanländas och ungas kompetenser. Organisationerna kommer att bli mer effektiva i sitt arbete och leverera bättre service, genom ett agilt arbetssätt, till sina brukare.