Logotyp på utskrifter

Affärskraft Värmland 2.0

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00346
Projektägare
Handelskammaren Värmland
Projektnummer
2015/00425
Planerat antal deltagare
800
Projektperiod
2015-09-01-2018-12-31
Total projektbudget
17 088 542 kr
Beviljat ESF-stöd
12 784 343 kr
Kontaktperson
Helena Englund
E-post
helena@handelskammarenvarmland.se

Sammanfattning

Affärskraft Värmland 2.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap. Projektet skapar förutsättningar för ökat entreprenörskap och företagande, vilket i sin tur leder till regional tillväxt.