Logotyp på utskrifter

Active Mobility

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00141
Projektägare
Stiftelsen Actíva i Örebro län
Projektnummer
2015/00337
Planerat antal deltagare
50
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
9 387 322 kr
Beviljat ESF-stöd
6 261 759 kr
Kontaktperson
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post
orjan.samuelsson@s-activa.se

Sammanfattning

Projektet ska arbeta med transnationell mobilitet för män och kvinnor 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ska deltagarna genomföra en praktikperiod utomlands. Projektets metod innehåller tre steg: förberedelse för praktik, genomförande av praktik utomlands och utvärdering av praktikperioden för att söka arbete eller utbildning efter hemkomsten. Praktikperioden genomförs i samarbete med en samverkanspartner utomlands som tar emot deltagarna, finner praktikplatser och ger stöd till deltagarna under praktikperioden. I projektet ska projektägaren Activa erbjuda möjligheten att ta emot deltagare från transnationella partners för praktik i Sverige.
Bild i högerkolumnStudiebesök i projektet.