Logotyp på utskrifter

ASAP - AS SOON AS POSSIBLE

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00471
Projektägare
Robertsfors Kommun
Projektnummer
2015/00624
Planerat antal deltagare
40
Projektperiod
2016-01-04-2018-12-31
Total projektbudget
5 414 115 kr
Beviljat ESF-stöd
2 569 921 kr
Kontaktperson
Magnus Hansson
E-post
mah@robertsfors.se

Sammanfattning

En omställningsarena för målgruppen: Arbetslösa, Invandrare, Unga, Svåretablerad arbetskraft skapas. I den finns fyra olika delar som till viss del blir gruppdynamiska och till viss del blir individualiserade. Aktiviteter, Skola, Arbete och Praktik.
Målsättningen är att dessa målgrupper kommer närmare arbetsmarknaden och också får den kunskap som behövs för att se vilka behov det finns på arbetsmarknaden och matcha till exempel utbildning/aktiviteter/praktik mot framtida behov. Därutöver görs validering och kompetenskartläggning individuellt på alla deltagare som önskar.
Målet är att målgruppen as soon as possible lämnar omställningsarenan för Aktiviteter, Skola, Arbete, Praktik.