Logotyp på utskrifter

ARBETSHOPPET

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00898
Projektägare
Linköpings kommun
Projektnummer
2015/00955
Planerat antal deltagare
130
Projektperiod
2016-08-01-2019-07-31
Total projektbudget
18 810 208 kr
Beviljat ESF-stöd
8 756 896 kr
Kontaktperson
Malin Robertsson Bly
E-post
malin.robertsson@linkoping.se

Sammanfattning

PROJEKTET ARBETSHOPPET - NÄTSTÖD I OMSORGSPRAKTIK
För att bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden och en breddad rekryteringsbas till vård och omsorg ska projektet "ARBETSHOPPET - NÄTSTÖD I OMSORGSPRAKTIK" erbjuda 100 män och 100 kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända och personer med funktionsnedsättningar, ett sex månaders lärandeprogram med utbildning och praktik på en arbetsplats inom vård och omsorg. Projektdeltagarna kommer att få en introduktionsutbildning som förbereder dem för praktiktiden på arbetsplatsen. Lärandeprogrammets innehåll ska formas utifrån individens villkor och arbetsplatsens förutsättningar tillsammans med en case manager, som även på olika sätt ska arbeta för att säkra deltagarens förutsättningar att genomföra lärandeprogrammet. På arbetsplatsen ska deltagaren få kvalificerad handledning - 60 handledare ska utbildas för att kunna möta projektdeltagarnas behov. Deltagarna ska genom projektets aktiviteter stärkas för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Det är ett omfattande projekt med starkt partnerskap som involverar sex kommuner, inklusive de tre största i Östergötland, Linköping, Norrköping, Motala, Söderköping, Valdemarsvik och Kinda. Arbetsförmedlingen är medfinansiär och Region Östergötland är samverkansparter. Projektidén har sitt ursprung och stabila förankring i den samverkan som bedrivs inom Vård- och Omsorgscollege Östergötland.

Utöver projektets resultat och effekter på individnivå kommer projektet att leda till modellutveckling. Projektets aktiviteter, effekter och erfarenheter kommer att dokumenteras på ett sådant sätt att en av projektets slutprodukter blir en väl dokumenterad modell för arbetsplatslärande. Detta som en förutsättning för spridning, implementering och uthållighet.

Utvärdering

 

Utvärdering Arbetshoppet