Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

AC Lyftet 2.0

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00469
Projektägare
Lycksele kommun
Projektnummer
2015/00672
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2016-01-04-2018-06-30
Total projektbudget
4 917 095 kr
Beviljat ESF-stöd
3 693 294 kr
Kontaktperson
Elin Larsson
E-post
elin.larsson@lycksele.se

Sammanfattning

AC Lyftet 2.0 ska utbilda ledare och chefer i Västerbottens 8 krympande inlandskommuner. Utbildningarna ska indelas enligt 4 olika moduler som anpassats efter såväl kommunernas behov som regionala och nationella utvecklingsstrategier.
Fokus på ledarskap och medarbetarskapsutbildningarna är:
- att leda i förändring och för effektivisering.
- att leda och verka i samverkan inom och mellan kommunerna samt med externa aktörer.
- att leda och verka för ökad innovationskraft och digitalisering
- att leda och verka i en mer mångkulturell miljö
Projektet ska parallellt med utbildningarna bygga upp en struktur för samverkan kring kompetensförsörjning inom de 8 inlandskommunerna. Kompetensförsörjning är en ödesfråga i inlandet och kommunerna måste hitta ett sätt att ta ett större ansvar för det i sin egen kommun som ett led i att klara sina kommunala åtaganden trots en krympande ekonomi.