Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KomAn

Arbetslöshet och utanförskap har ökat för personer med psykiska, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning samt förvärvade hjärnskador. Projektet KomAn har startat ett tätt partnerskap som kan erbjuda ett komplett paket av lösningar. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fyra kommuner; Värmdö, Haninge, Tyresö, Nynäshamn samarbetar.

 Projektet KomAn

Bildtext: KomAn arbetar med personer med funktionsnedsättningar

 

- När alla inblandade arbetar tillsammans hela vägen skapas nya möjligheter, säger Carin Flemström, projektchef.

 

KomAn ger utvecklingsstöd till parternas ordinarie verksamheter så att de är anpassade och tillgängliga för målgrupperna. Projektet arbetar med mobilisering av den enskildes resurser, vuxenutbildning, supported employment eller medlemskap i sociala arbetskooperativ.

 

Insatserna omfattar cirka 700 deltagare. Var och en bedöms individuellt och erbjuds skräddarsydda lösningar för att komma närmare arbetsmarknaden. Framförallt inbjuds yngre deltagare, 18-36 år.  

 

- Samarbetet med vuxenutbildningen är en specialitet som gör att vi kan erbjuda ett viktigt alternativ till personer som behöver mer utbildning. Vi har såväl anpassade teoretiska utbildningar som särvuxutbildningar och arbetsplatsförlagd utbildning, APY.

 

Stort projekt

KomAn har över 50 personer sysselsatta i projektet som omsätter runt 100 miljoner kronor på tre år. Mer än 600 deltagare har genomgått processen. I princip har målet nåtts; 15 procent ska vidare till reguljär utbildning, med studiemedel, eller arbete. Personer med omfattande funktionsnedsättningar eller ohälsa har mycket svårt att få jobb eller studieplats.

 

Men projektet ska också testa och utvärdera modeller för socialt arbete och samverkan. Det finns ambitiösa planer på att sätta trender på området, inte minst genom arbete samverkan med intresseorganisationer och experter.

 

Bättre samordning

Projektet ska se till att myndigheterna samarbetar bättre så att den enskilde inte ska behöva bollas runt mellan myndigheterna. Kommuner måste exempelvis samverka för ökad valfrihet inom gymnasiesärskolan och särvux.

 

Visionen är att ett lokalt och regionalt arbetsmarknads- och utbildningssystem för personer med funktionsnedsättning skapas och integreras i parternas ordinarie verksamhet.

 

Arbetsgivare måste också få stöd så att de vågar anställa personer ur målgruppen, enligt projektet. I det sammanhanget vill man utveckla och intensifiera modellen Supported Employment. Ett annat krav till beslutsfattare är att studiestöd ska kunna ges mer flexibelt till personer med funktionsnedsättningar.

 

- I projektet utvärderar vi hur det går för deltagarna men också om vi lyckas påverka samhällets regelsystem, säger Carin Flemström.

 

Läs mer om KomAn