Logotyp på utskrifter

Handledarroll och validering lyckad kombination

järnvägsspår som delar sigEtt försök att skapa en brygga mellan arbetslösa och företag. Projektet FIVE har testat vilka metoder som faktiskt fungerar. Vilket spår ska man välja? Bland annat pekar erfarenheterna på att informella egenskaper bör lyftas fram i validering.

 

– Vi ville förbättra samordningen mellan Arbetsförmedlingen och näringslivet och undersöka vilka verktyg som faktiskt fungerar för att koppla ihop arbetslösa med arbetslivet, säger Maria Rolander, projektägare för FIVE.

 

Projektet utgår ifrån fem olika metoder: ungdomsmentor, handledarroll, valideringsmaterial, utökad resurs för samverkan och samarbete mellan socialfondens två programområden (främja kompetensutveckling och motverka utanförskap).

 

Arbetet utgår ifrån klassiskt sätt att förmedla praktikplatser, men projektet vill förbättra resultatet genom att prova de fem olika metoderna i kombination med den klassiska praktiken.

 

– Vi har jobbat med ungdomsarbetslöshetsfrågor förut, men vi vill även driva näringslivsfrågor. Generellt sett, är hela områdets företag i behov av kompetensförsörjning, säger Maria Rolander som även företräder projektägaren Näringslivet Falun Borlänge AB.

Validering framgångsrikt

De olika metoderna prövas ungefär ett halvår vardera och kräver en tät samverkan mellan myndigheter i de sex samarbetskommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Rättvik och Leksand.

 

Den metod som kallas handledarroll i kombination med valideringsmaterial har visat sig vara framgångsrik. Handledarrollen blir tydligare om personen vet vad som ska valideras och valideringen blir enklare i samarbete med en handledare.

 

– Deltagaren får lista egenskaper som hon vill validera och företagen får validera de egenskaper som de uppskattar hos en medarbetare. Men det är mjuka, informella egenskaper som flexibel, samarbetsvillig och jämställdhetsmedveten, som ska uppmärksammas, säger hon.

 

Mentorskapet var en av de mindre lyckade metoderna i sammanhanget.

 

– Varken deltagare eller mentorer förstod riktigt nyttan. Deltagarna tyckte att det var bra men anledningen till att de är i projektet är ju att de vill ha ett jobb, inte en mentor, förklarar Maria Rolander.

Jobbar nära

Projektet har i genomsnitt 59,6 deltagare per år. Målet ligger på 60 deltagare. Samtidigt uppger 91 procent att de är närmare arbetsmarknaden och 70 procent har kommit ut i jobb eller utbildning.

 

– Vi är en resursfunktion som jobbar närmare både deltagaren och företaget. Det som skiljer oss mot den ordinarie praktikförmedlingen är vår delaktighet och att vi vågar testa nya sätt att jobba på. Det är nog också det som är vår framgång, säger Maria Rolander.

 

Men även om projektet visat på goda resultat har de också stött på utmaningar.

 

– Det svåraste är att hålla sig på spåret när andra kommer in och ger förslag på vad man borde göra istället. Det är en svårighet, men det är en styrka att kunna stå emot det, säger hon.

 

Five är i dag implementerat i Arbetsförmedlingens stora projekt Sigrid, där de fortsatt jobbar med olika metoder för lyckad praktik.

Läs mer

Projektbanken: http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Norra-Mellansverige/Five---Fem-nya-mojligheter-for-kompetensutveckling-hos-manniskor-och-okad-samverkan-med-foretag/