Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Bättre äldrevård med språkstöd

Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen har blivit mer komplexa under senare år. Handfasta konkreta arbetsuppgifter har förändrats och i dag måste personalen kunna föra en dialog med arbetskamrater, boende/brukare, deras företrädare och anhöriga. Lägg därtill dokumentation och kontaktmannaskap. Detta var bakgrunden till projektet SpråkSam.

 

Språksam stöder arbetsplatslärande i äldrevårdern

Bildtext: SpråkSam stöder arbetsplatslärande i äldrevården.

 

– Man kan inte lära sig allt man behöver under en kort projektperiod men vi har kommit en bra bit på vägen, säger Kerstin Sjösvärd, kontaktperson för Socialfondsprojektet SpråkSam som syftat till att förbättra språkutbildningen och göra arbetsplatsen till en språkutvecklande miljö för dem som på grund av bristande kunskaper i svenska riskerat att slås ut från arbetsmarknaden.

 

– Vi har lyckats påbörja en förändringsprocess och i dag hör många av sig för att lära av vårt sätt att jobba eftersom det visat sig vara en metod som lett framåt.

Båda sidors ansvar

Det unika i metoden är att båda sidor har ansvar för språkutvecklingen, både de som kan svenska och de som måste lära sig språket.

 

– Det betyder mycket att omgivningen bjuder till, uppmuntrar och stöttar. Att vi har lärarna på arbetsplatsen har också bidragit till att arbetsplatsen förändrats. Människor har börjat prata med varandra, och det är inte längre tabubelagt att inte kunna det svenska språket, säger Kerstin Sjösvärd som också ser ett behov av att lära mer svenska även hos den som har svenska som modersmål.

 

– Nu peppar man varandra och lärarna har också fått mer kunskap om hur det är att jobba med språkutveckling inom äldreomsorgen eftersom de varit i den miljö där språket talas.

Brist på tid

Chefer och språkombud har fått särskild utbildning i språkutveckling och kommunikation och det har gjort dem uppmärksamma på vad som stöttar och vad som motverkar en språkutveckling. Men det har varit svårt att få tiden att räcka till. Äldreomsorgen är en tuff bransch med fullspäckade scheman.

 

– Vi hade behövt mer tid att förbereda oss, säger Kerstin Sjösvärd. Nu har vi i alla fall kunnat kartlägga målgrupperna som från början var mycket heterogena. Några kunde mycket svenska, andra lite och utbildningsbakgrunden varierade mellan att inte alls ha gått i skola till att ha en universitetsutbildning.

 

– Det har också tagit tid att bygga upp förtroenden så att personalen känt sig trygg när de berättat om sina bristande svenskkunskaper.

 

SpråkSam har utvärderats och av rapporten framgår att ”givet förutsättningarna är resultaten mycket goda”. En nästa etapp följer, och då kommer även de som har svenska som modersmål att få vara med i den arbetsplatsförlagda utbildningen så att det blir en lärande arbetsplats där man ger och tar och lär av varandra.

 

Det gör man i det nya ESF-projektet ArbetSam, som just nu är i mobiliseringsfas och som sedan ska fortgå till den 30 juni 2013. ArbetSam har inspirerats av SpråkSam och kommer att fokusera på att bygga stödstrukturer på arbetsplatsen.

 

– Den största skillnaden är att ArbetSam även kommer att vända sig till personer med svenska som modersmål, berättar Kerstin Sjösvärd.

Läs mer

SpråkSams webbplats