Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Socialt Företagande

På kontinenten omfattar det sociala företagandet över sex miljoner anställda. I Sverige har intresset varit svalare, men nu har denna snabbt växande marknadsgren fått fäste även på våra breddgrader. Vid frontlinjen verkar Värmlandskooperativen och Socialfondsprojektet Socialt Företagande.

Kvinnor och män från Socialt Företagande. Foto: Socialt Företagande.

– I ett samtal kom en grupp kommunalråd fram till att minskat utanförskap var nyckeln till tillväxt. På följdfrågan hur många av deras hemkommuner som nämnde detta i sin lokala tillväxtplan var svaret noll. Med andra ord, insikten finns där, nu gäller det att omsätta den i handling, säger Leif Tyrén, verksamhetsledare på Värmlandskooperativen.

 

Genom åren har han bidragit till att bygga upp flera sociala företag – vilket betyder att de ägs och drivs av dess delägare, har både affärsmässiga och sociala mål samt investerar överskottet i verksamheten – och fler ska det bli.

 

– Just nu driver vi och elva kommuner projektet Socialt Företagande. Totalt deltar 170 personer som i dag är långt från arbetsmarknaden, men innan projekttidens slut är målet att de ska ha startat minst sju nya sociala företag, fortsätter Leif Tyrén.

 

Metoden, ett upplägg i fyra faser, är utformad av Värmlandskooperativen. I fas ett tar deltagaren makten över sin tillvaro, därpå följer en reflektionsfas kring ambitioner och vägval, vilket i sin tur utgör grund för den affärsplan som utvecklas i fas tre och förverkligas i fas fyra.

 

– Självklart går det inte alltid på räls. Ibland måste vi vara tuffa mot deltagarna och ifrågasätta deras motiv till att befinna sig i utanförskap. Lika viktigt är att samhället visar engagemang. När Torsbys kommunalråd, Värmlands landshövding och ESF-rådets generaldirektör Åsa Lindh tar sig tid att möta deltagarna ger det en enorm boost åt stukade självförtroenden.

 

Tidigt 2010 räknar deltagarna i Grums med att lansera sitt företag, Torsbygruppen ligger inte långt efter. Den samhällsekonomiska nyttan räknas i sjusiffriga belopp per företagare och år. Den mänskliga vinsten är långt större än så.

Digital spridning

Projektet Socialt Företagande har samlat sina metoder och erfarenheter på en CD. Skivan ska ge blivande gruppledare en manual till en utbildning om 24 tillfällen á tre timmar. Lanseringen inför representanter från Sveriges alla Coompanionkontor möttes av ”väldigt bra respons”.

Alternativ finansiering

Projektet Socialt Företagande finansieras helt och hållet av Svenska ESF-rådet, Region Värmland och de elva kommunerna. Att inte vara beroende av deltagarfinansiering skapar, menar Leif Tyrén, stabilitet, trygghet och kontinuitet.

Brett spektrum

Projektdeltagarnas affärsidéer bygger, liksom de flesta andra entreprenörers, på erfarenheter och intressen. Några exempel på verksamheter där sociala företag etablerat sig är Bed & Breakfast, bilverkstäder, affärer, caféer och djurdagis.

Läs mer på www.varmland.coop