Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SESAM

Det hårda klimatet på arbetsmarknaden gör att de allra svagaste ofta hamnar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. I ett nära samarbete med den sociala ekonomin strävar projektet SESAM efter att höja kvaliteten på sysselsättningsplatserna inom fas tre.

Projektanordnare Marie Gulle och Sofia Karlsson

Fas 3 anordnare får hjälp att bygga en modell för kvalitetssäkring. I spetsen för SESAM: Marie Gulle och Sofia Karlsson.

 

– Under året som projektet gått har vi övat och prövat, säger Sofia Karlsson, projektledare för SESAM. Vi pratar med anordnarna och ska skapa en kvalitetssäkringsmodell, men hur den kommer att se ut är inget vi kan säga något om ännu.

 

Projektet ägs av Arbetsförmedlingen Östersund och jobbar med att samordna de olika aktörerna inom det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantins tredje del och den sociala ekonomin i mellersta Norrland. Med hjälp av exempelvis handledarutbildningar och uppföljande intervjuer ska projektet leverera ett arbetssätt som höjer kvaliteten på sysselsättningsplatserna inom fas tre.

 

– Vi ska kunna kvalitetssäkra samarbetet med anordnarna, säger Sofia Karlsson. Det handlar mycket om att anordnarna ska veta vad de ger sig in på, vad som krävs av dem och vad de får tillbaka.

Skapar samordningsplattform

Inom projektet skapas en samordningsplattform för att underlätta samarbetet och kommunikationen mellan aktörerna och för att hitta individanpassade sysselsättningsplatser inom fas tre.

 

Under 2009 fanns 2 268 registrerade företag inom sektorn social ekonomi i Mellersta Norrland, enligt SERUS kartläggning. Verksamheterna inom den sociala ekonomin har inte vinsten som primärt mål, utan medlemsnyttan. Det är små verksamheter med bara ett fåtal anställda men med potential att ta emot individer i fas tre.

 

– Den sociala ekonomin står för det vi värnar om, säger Marie Gulle på Arbetsförmedlingen. Det är ett annat klimat än i vinstdrivande verksamheter. Här ska deltagarna vara med i det dagliga arbetet och göra sina röster hörda, det är dit vi vill nå.

 

Just nu har projektet 140 deltagare.

 

– Vårt mål är inte att bli kvantitativt större, vi vill inte bli ett jättestort projekt, säger Sofia Karlsson. Vi vill jobba med kvalitet.

Värdegrunden en stomme

Det handlar om SESAM som varumärke, ett kvalitetsmärkt arbetssätt. Värdegrunden är en stomme i projektet och den går hand i hand med värdegrunderna inom den sociala ekonomin: demokratiskt tänkande, jämlikhet och att se människan.

 

SESAMs budget uppgår till drygt 15 miljoner kronor varav nästan hälften är stöd från Socialfonden. Projektet jobbar transnationellt och har hämtat inspiration från flera verksamheter inom den sociala ekonomin.

 

– Vi ville titta på projekt som var överförbara till våra anordnare, säger Sofia Karlsson. Vi har tagit med oss massor av olika delar in i projektet, som att göra socioekonomiska bokslut inför en upphandling till exempel.

Läs mer

För mer information, besök SESAM i projektbanken.