Logotyp på utskrifter

Effektivare vägar ut!

Kriminella, missbrukare och människor med stora sociala problem döms ofta ut av samhället vilket resulterar i att de fortsätter att leva i utanförskap och med försörjningsstöd. Slöseri med människor och samhällets resurser, anser Vägen ut kooperativen! i Göteborg och startar företag efter företag dit människor som står allra längst från arbetsmarknaden är välkomna att arbetsträna.

På en tvärgata strax intill paradgatan Avenyn i Göteborg erbjuds topprankad vistelse på Le Mat Bed & Breakfast. Att hitta hit som gäst är lätt, men det sociala företagets väg för att nå hela vägen fram har varit lång och krokig. Sociala företag är visserligen på framfart i Sverige, men än verkar inte samhället riktigt ha förstått att det går att driva vinstdrivande näringsverksamhet samtidigt som man hjälper människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb.

 

– Bankerna vågar inte låna ut pengar, fas-tighetsägare vågar inte hyra ut lokaler och så vidare. För att kunna starta upp den här verksamheten har vi fått anpassa oss till den verkligheten, berättar Elisabet Abrahamsson, vice vd på Vägen ut! kooperativen som tillsammans med Coompanion tog initiativ till att starta ett Bed & Breakfast i Göteborg. Att bilda aktiebolag och låna ihop en första summa pengar av EU-baserade kooperativa organisationer visade sig vara en första framgångsnyckel. Då släppte det och andra finansiärer vågade haka på.

 

Den tredje mars 2010 öppnade Le Mat dörrarna för sina första gäster. Då hade förberedelserna varit igång i två år. Med medel från Socialfonden bedrevs undervisning i engelska, företagande, Göteborgs historia, ekonomi, bokningssystem med mera samt arbetsträning/praktik på Le Mat och systerföretaget Vägen ut! Trädgård som också startades i projektet. Människor som samhället dömt ut fick en ny chans. Två projektledare, en socialsekreterare, en arbetsförmedlare och en kooperativ rådgivare jobbade tillsammans med tjugofem deltagare med att bygga upp verksamheten. Idag, fem år senare, står Le Mat helt på egna ben utan offentligt stöd och 95 procent av de anställda är människor som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden.

Karriärstöd och arbetsfokus

De extremt positiva resultaten tillskrivs ett tydligt arbetsfokus och att man arbetar med den så kallade Karriärstödsmodellen där myndigheter och företag samverkar runt en individ för att lyckas slussa ut henne eller honom på arbetsmarknaden. En stor framgångsfaktor är också igenkänningen, individen som arbetstränar på Le Mat och Vägen ut! Trädgård möts av människor med liknande bakgrund som redan har lyckats. Hon eller han får på samma gång en person att känna igen sig i och en god förebild.

En andra chans

Historien om Mariann Svensson är ett lysande exempel på hur en människa lyckats bryta med kriminalitet och missbruk och ta sig ut på andra sidan. Precis när Effektivare vägar ut! skulle starta och flytta in lokalerna för att bygga upp ett Bed & Breakfast var det dags för Mariann att mucka från Sagsjön. Under fängelsetiden var Elisabet och Katarina Lindkvist på Vägen ut! kooperativen Marianns livlinor och hennes hopp om framtiden stod till att få arbetsträna på Le Mat. Idag, fyra år senare arbetar hon fortfarande kvar, men nu som vice verksamhetschef.

Samhällsekonomiskt en lyckad affär

Vägen ut! kooperativen driver 12 sociala företag med drygt 100 anställda där de flesta har gått från bidragstagande till egen inkomst. En livsavgörande framgång för varje individ men också en enorm vinst för samhället. Elisabet berättar att enligt Försäkringskassans uträkningar spar de 2,5 miljoner kronor per år på att Vägen ut! kooperativens anställda lämnar sina ersättningar. Utöver det spar samhället kostnader till följd av brott, missbruk, omhändertagande av barn, sjukvård etc.

 

– De flesta svenska sociala företag har startats med hjälp av finansiering från Socialfonden, men ambitionen för ett socialt företag är att bli vinstdrivande, och då har franchisingmodellen klara fördelar, menar Elisabet. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan vi lär av varandra och kan sprida erfarenheter och kunskaper från en välfungerande affärsverksamhet till en annan. Le Mat Europa är ett europeiskt samarbete för att stärka varumärket och sprida idén till fler länder. I framtiden planeras ett hotell i Bryssel där de anställda också kan få möjlighet att gästarbeta för att lära av varandra.

 

Karriärstödsmodellen är en modell för hur myndigheter och företag samverkar för att slussa människor in på arbetsmarknaden och effektivisera alla parters arbete för att nå det målet. Modellen har utvecklats av Vägen ut! kooperativen i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Göteborgs stad. Mer information om modellen finns på 

www.vagenut.coop. Öppnas i nytt fönster.

 

Sociala företag driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De sociala företagen är fristående från offentlig sektor och återinvesterar sina vinster. I Europa har sociala företag skapat hundratals nya arbeten och i Sverige växer hela tiden antalet jobb inom sociala företag.

 

Projektet Effektivare vägar ut! har startat två sociala företag i Göteborg: Le Mat Bed & Breakfast och Vägen ut! Trädgård. Under projekttiden har 103 deltagare nåtts av karriärstöd, entreprenörsutbildning och praktik.

 

Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som driver hotell, bed & breakfast och hostel. Förebilden är italienska Hotel Tritone i Trieste som startades för cirka 20 år sedan. I Italien syftar Le Mat på trollkarlen som står för genialitet och det oväntade.