Logotyp på utskrifter

KC2

I juli 2008 var var åttonde Strömsundsbo arbetslös. Många levde i utanförskap och hade behov av stöd och hjälp för att komma tillbaka till yrkeslivet. För att öka arbetskraftutbudet, och arbeta utifrån de arbetslösas egen situation, startade Studieförbundet Vuxenskolan ESF-projektet KC2.

 

 redaktionsmöte jobbresurs

Bildtext: Genom KC2 har ett studieförbund utvecklat verksamheten från projekt till varaktig sysselsättning i Jämtland

 

– Jag är stolt över att vi har nått målet och inte klivit in i en projektdjungel. Vi har startat Kraftcentrum Närservice ekonomiska förening och även startat en tidning där arbetslösa får annonsera efter jobb gratis, säger Veronica Borg på Studieförbundet Vuxenskolan i Strömsund som driver KC2.

 

Strömsunds kommun är mycket stor till ytan men glest befolkad. Arbetsmarknaden är begränsad och det är ont om nya jobb.

 

– Utan att ha några aktuella siffror är min känsla att arbetslösheten är lika hög i dag, säger Veronica Borg som skrev i ansökan att Studieförbundet Vuxenskolan skulle använda sig av ”både formella och informella metoder” för att få arbetslösa i arbete. 

Inarbetade verksamheter

Enligt KC2s egen hemsida är idén att binda samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. Metoden har varit att erbjuda arbetslösa jobb i Studieförbundet Vuxenskolan inarbetade verksamheter som grafisk produktion och snickeri.

 

Praktik och arbetsträning har sedan lett till fast arbete med liknande arbetsuppgifter i olika företag i Strömsund. En genomströmning med 100 arbetslösa per år har man inte nått eftersom man utgått från individens situation, behov och möjligheter. KC2 medfinansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Strömsunds kommun.

 

– Det har tagit längre tid än beräknat men vi har anpassat oss efter verkligheten. Så här långt är vi ändå uppe i det planerade antalet deltagare totalt sett, säger Veronica Borg.

 

En del av verksamheten är Tidningen Jobbresurs som görs av deltagarna för arbetssökande i området som erbjuds en kanal att marknadsföra sig själva. Tidningen går ut till 800 företag i Strömsunds kommun och ett hundratal till offentlig förvaltning. Det finns också en del som engageras i skogsvård i länet.

Tydlig aktör i Strömsund

I målet för projektet ingick att på sikt skapa ett socialt företag i kooperativ regi. Kraftcentrum Närservice sysselsätter nu 18,5 heltidstjänster. De har en snickeriverkstad, en affär som är en blandning av hantverksbod och loppis, arbetar med bemanning och inskanningsuppdrag åt Riksarkivet, SVAR. Tidningen Jobbresurs delas ut till 800 företag i Strömsunds kommun, plus ett hundratal exemplar till offentlig förvaltning, och i den kan arbetslösa annonsera gratis efter arbete.

 

– Mest givande är att vi har blivit en tydlig aktör i Strömsund och att vi har bra samarbete med kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För egen del har uppdraget varit tudelat, hemskt och läskigt och spännande och intressant på samma gång. Nu står vi i alla fall på egna ben och verksamheten rullar på, säger Veronica Borg.