Logotyp på utskrifter

Vidare vägar

I stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg är ohälsotalet högt. Många i området lever med psykisk ohälsa och har gått lång tid utan jobb. För ett drygt år sedan, fanns där flera olika insatser för dem, men det var ingen som samordnade. Det tog projektet Vidare Vägar tag i.

 

 vidare vägar 

Bildtext: Elenor och David har fått jobb på Handelsakademin AB, via Projekt Vidare Vägar. Foto: Vidare Vägar

 

– Jag jobbade med försörjningsstöd på socialkontoret där vi gjorde en kartläggning över de långtidsarbetslösas situation och såg att det saknades en samordnad arbetslivsrehabilitering. Vi såg även att det fanns en grupp som ingen egentligen arbetade med. De var för sjuka för Arbetsförmedlingen och hade aldrig kommit in i Försäkringskassans system, säger Henrietta Nyberg som är projektledare och initiativtagare till projektet Vidare Vägar.

 

Att det inte fanns någonting som drev dessa individer mot arbetsmarknaden blev startskottet för Vidare Vägar som ägs av Arbetsmarknadsenheten i stadsdelsförvaltningen, SDF Majorna-Linné och är ett samarbete mellan flera olika arbetsmarknadsaktörer.

 

– Vi såg behovet av att samordna de olika aktörerna, samt bygga broar mellan kommunen och näringslivet, säger Henrietta Nyberg.

 

Deltagarna i projektet är mellan 18 och 64 år och har ofta låg utbildning samt dålig förankring på arbetsmarknaden.

 

– En tredjedel av projektdeltagarna har varit arbetslösa i mellan fem och tio år. Många är ensamma och har dålig social förankring generellt, säger Henrietta Nyberg och berättar att framgångsreceptet bygger på att deltagarna blir sedda, den täta uppföljningen och den individuella coachningen mot arbetslivet som de jobbar med i Vidare Vägar.

 

Under det dryga året som Vidare vägar har verkat har 150 deltagare gått igenom projektet. En målsättning var att 60 procent av dem skulle jobba eller studera. I dag ligger den siffran på 67 procent. Ett annat mål var att 30 procent skulle vara självförsörjande, den andelen har nästan fördubblats och ligger på 55 procent, eller 48 personer.

 

– Vi jobbar efter en modell som vi kallar ”Trappan”. Vi börjar med att kartlägga deltagaren och lägger upp ett individuellt schema. Sedan följer arbetsträning. Därefter får deltagaren hjälp av en jobbcoach och vara på arbetsträning på en arbetsplats. I trappsteg fyra ingår heltidspraktik som ska leda till självförsörjning, Alla deltagare får också hjälp med att skriva CV och vägledning i hur man söker jobb, säger Henrietta Nyberg.

 

Inspirationen till modellen har de hämtat från NAV, Norges arbetsförmedling, och från ett socialt företag i Antwerpen som projektet samarbetar med.

 

– Det handlar inte bara om att hämta inspiration utan lika mycket om projektdeltagarnas erfarenheter. Efter resan till Antwerpen sa en av deltagarna att ”Det här är första gången som jag känner mig som en del av någonting jag kan påverka”, säger Henrietta Nyberg.

 

Hela projektet går ut på att använda redan finansierade resurser och samordna dessa.

 

– Det har fungerat väldigt bra. Jag tror att det är viktigt att ha en tydlig förankring i de olika myndigheterna redan från början, det är svårt att samordna alla på vägen, säger Henrietta Nyberg.

 

Om projektet i sin helhet ska leva kvar är inte klart, men trappstegsmodellen och samordningen av insatser kommer att implementeras i kommunens arbete.

Läs mer

Projektbanken på esf.se