Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utsikten

En bred samverkan i Västerbotten kring personer med ohälsa och sociala problem har gett goda resultat. Av 44 som har fullgjort sin tid i Socialfondsprojektet Utsikten i Skellefteå har 18 fått arbete och 11 börjat studera, det innebär att 67 procent av deltagarna har gått vidare till jobb eller utbildning.

 Kvinna med kikare

Bildtext: I projekt Utsikten satsar flera myndigheter tillsammans på personer med sociala problem och psykisk ohälsa.
Foto: Fotoakuten

 

– Det är sköra människor som behöver mycket hjälp praktiskt taget hela tiden för att komma igång. Det rör sig om personer med en komplex problembild, ofta med psykiska diagnoser och också missbruksproblem, säger Ingrid Selin, projektledare för Utsikten.

 

I Utsikten ställer handledarna upp till hundra procent. De stöttar både på deltagarnas praktikplatser och i deras hem när behov av detta finns. 2006 startades projektet Utsikten i Skellefteå, med ekonomiskt stöd från Samordningsförbundet i Västerbotten. 2009 gick Socialfonden in med projektmedel för ytterligare två år.

Fyra myndigheter

På Utsikten sitter handläggare från fyra myndigheter – Skellefteå kommun, Västerbottens Läns Landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – tillsammans för att bättre kunna hjälpa deltagarna. I projektplanen ingår att deltagare i Utsikten får tillgång till alla fyras organisationers kompetens och resurser utan onödiga dröjsmål så att risken för att hamna mellan stolarna minimeras.

 

Hösten 2008 gjordes en samhällsekonomisk analys av 29 deltagare i Utsikten, 14 av dessa hade uppnått egen försörjning. Ekonomiskt bedöms förtjänsten för samhället till 44 miljoner kronor – betydligt mer än kostnaden för de fyra personer som arbetat i projektet.  Den långsiktiga samhällsekonomiska vinsten beräknas till minst 3,7 miljoner kronor per deltagare.

 

Uppföljningen i projektet ger positiva signaler. På en tiogradig skala är deltagarnas genomsnittspoäng 7,63 för en bättre livssituation, 7,46 genomsnittspoäng för möjligheten att påverka insatsen och 8,16 genomsnittspoäng när insatsen bedöms i sin helhet.

 

Från kris till högre studier

En av dem som gått igenom projektet, och nu pluggar till lärare på Mittuniversitetet i Sundsvall, är 26-åriga Jenny som på tre år har gått från ett ständigt medicinerande, flera psykiatriska diagnoser och en svår relationskris till högre studier.

 

– På Utsikten förstod de mig, de betraktade mig inte som något UFO. De begrep att jag gick igenom en tung period i livet, säger Jenny som vid den här tiden inte förstod sina begränsningar, utan ångade på utan att lyssna när kroppen och psyket sa ifrån, berättar hon.

 

Senaste utvärderingen visar att 67 procent av deltagarna får ett arbete eller en studieplats. Den stora utmaningen som Utsikten står inför är att införa arbetssättet i de berörda parternas organisationer och att säkerställa en permanent drift av verksamheten.

 

– Vi har ekonomi året ut och söker en fortsättning. Med så här goda resultat är vår förhoppning naturligtvis att projektet permanentas, säger Ingrid Selin, projektledare för Utsikten.

Läs mer

Projektbanken på esf.se