Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Grön helhet

Allt sedan den babyloniska drottningen Amytis hängande trädgårdar har parker haft rogivande effekt på stressade sinnen. I synnerhet kyrkans kvinnor och män har varit skickliga på att ta vara på dess helande kraft. Nu för Vårsta Diakonigård traditionen in i 2010-talet med sin klosterinspirerade Vårsta Trädgård.


Olivkvist

 

– Tillvaron snurrar allt fortare och vi får allt svårare att smälta det som sker omkring och i oss. Till sist är det nödvändigt att stanna upp och höja blicken. Till det behövs en frizon som ger möjlighet till stillhet och eftertanke. Därför har vi byggt Vårsta Trädgård, berättar Suzette Reher, projektsamordnare i Grön Helhet.

 

Hit, till Härnösands kustlinje, kommer långtidsarbetslösa, sjukskrivna och ungdomar som inte fått fäste på arbetsmarknaden. De befinner sig i en utsatt situation som föder både stress och osäkerhet. Många mår dåligt och behöver prata om sin situation.

 

Här har både enskilda och gruppsamtal framskjutna roller för att ge deltagarna möjlighet att förmedla sina tankar. Vi har även introducerat dagboken som en kanal att få utlopp för sina funderingar, vilken samtidigt är en bra metod att dokumentera den egna utvecklingen.

 

I Grön Helhet samarbetar Vårsta Diakonigård med landsting, kommun, Arbetsförmedling och länsstyrelse. Under projektet har Försäkringskassan anslutit, och i dag bedrivs nära samverkan i syfte att nå helhetsperspektiv kring individen.

 

– Att arbeta så tätt är en nyttig erfarenhet. Vi lär av varandra och hjälps åt att fokusera på det friska hos deltagarna. Tillsammans skapar vi individuella handlingsplaner och aktiviteter  som ska ge de här människorna kraft att gå vidare.

 

Tio månader in i projektet har många deltagare redan börjat arbeta eller studera, flera av dem har även hunnit återvända till Vårsta Trädgård för spontana besök.

 

Det är en underbar känsla när personer som bara månader tillbaka knappt vågade ta i hand kommer tillbaka och berättar hur de fått sitt människovärde åter. Nu önskar jag bara att projektet får fortsätta att leva och utvecklas, säger Suzette Reher.

En vanlig dag

Varje deltagare i Grön Helhet har sin individuella handlingsplan. Exempel på aktiviteter som genomförs är trädgårdsarbete, hantverk, utflykter och stresshantering. Fokus ligger på utomhusaktiviteter.

Till bords

Vårsta trädgård består av fyra rum som innehåller kryddväxter, rosor, medicinalväxter samt grönsaker, bär och frukter. Här finns även ett växthus med fikon-, oliv- och citronträd. En del av det som odlas serveras i Vårsta Diakonigårds matsal.

Fortsatt forskning

Grön Helhet följs av en forskare från Mittuniversitetet som även kommer att delta i utvärderingen av verksamheten. Det är ett led i projektets ambition att sprida sina resultat och stimulera till fortsatt forskning inom området.