Logotyp på utskrifter

Ett friskare Krokom

Krokoms kommun har ett av de högsta sjuktalen i Sverige. Det höga sjuktalet tillsammans med ny lagstiftning om sjukskrivningar gjorde det både naturligt och nödvändigt att ändra arbetssättet inom företagshälsovården. För att få ner antalet sjukskrivningar och hjälpa de sjukskrivna tillbaka till arbetslivet startades projektet Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län.

 Spridningskonferens i projektet

Bildtext: På spridningskonferensen reflekterar hälsoombud, folkhälsosamordnare, verksamhetschefen och förvaltningschefen kring lärdomar och svårigheter med arbetsplatsinriktad rehabilitering.

 

Det främsta redskapet var verksamhetsnära företagshälsovård. Genom rehabiliteringsprogram, ledarstödsprogram och rehabomställningsprogram fick de medverkande coachning och stöd att hitta egna verktyg för att ta sig tillbaka in i arbetslivet.

 

I samtalsgrupper med deltagarna utforskades hur de sjukskrivna upplevde bemötandet från företagshälsovård och myndigheter. På det viset kom man fram till nya kriterier att ta fasta på när man ska upphandla eller följa upp företagshälsovård.

Bättre samarbete mellan myndigheterna

För att underlätta för de sjukskrivna undersökte projektgruppen vilka problem som fanns och vad som är viktigt att förändra för att fler ska ta sig tillbaka till arbetslivet.

 

Ett exempel är att inblandade myndigheter behöver bli bättre på att samarbeta.

 

Karoline Humble som är projektkoordinator berättar att sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen var positiva till projektet, men att de inte hade några extra resurser avsatta, vilket gjort det svårare för dem att delta.

 

– Men i och med projektet har vi ändå sett ett bättre utvecklat samspel mellan Krokoms kommun och de inblandade myndigheterna än hos andra kommuner i länet, säger Karoline Humble.

 

Genom att följa företagshälsovården och se hur de jobbar har man kommit fram till vad som fungerar och vad som behöver förändras.

Projektgruppen såg framför allt hur genusaspekten försummades i flera led.

 

– Kommunernas resurser går främst till män, trots att det är fler kvinnor som är sjukskrivna. Vi ser samma mönster hos våra externa leverantörer, tid och extrainsatser läggs i större utsträckning på männen. Det är verkligen något vi måste ändra på, säger projektledare Agneta Sunder.

Modellen sprids till andra kommuner

Alla delmål som sattes upp vid projektets start är uppfyllda, till exempel att minska sjukfrånvaron i kommunen från 10,5  procent till 7 procent från år 2007 till 2010.

 

Nu ska kommunen göra en ny upphandling av företagshälsovård, och då ska man utgå från den nya modellen och andra erfarenheter från pilotprojektet. Agneta Sunder föreläser också för att inspirera och hjälpa andra kommuner i länet med liknande problem.

Läs mer

Projektbanken på esf.se