Logotyp på utskrifter

Västkraft

Hösten 2008 drog lågkonjunkturen in över Sverige och den tekniktunga Göteborgsregionen drabbades hårt. Snart var den jättelika fordonsindustrin i gungning. I svallvågorna som uppstod drogs underleverantörsleden med. Plötsligt var uppsägningar och varsel vardagsmat. Snabba insatser blev nödvändiga.


Föreläsare från VästKraft. Foto: C. Ulind.

I krisens hjulspår

Hösten 2008 drog lågkonjunkturen in över Sverige och den tekniktunga Göteborgsregionen drabbades hårt. Snart var den jättelika fordonsindustrin i gungning. I svallvågorna som uppstod drogs underleverantörsleden med. Plötsligt var uppsägningar och varsel vardagsmat. Snabba insatser blev nödvändiga.

 

– I samma veva utlyste ESF-rådet i Västsverige Socialfondsmedel och Business Region Göteborg fick i uppdrag av ett antal samverkanspartner att koordinera ett ansökningsarbete. En styrgrupp bildades som i sin tur valde att lägga det operativa arbetet på Göteborgsregionens Kommunalförbund eftersom uppdraget var en regional angelägenhet, berättar projektledare Magnus Kallenberg.

 

Nu sattes fokus på behovsstyrd utbildning. Genom att låta företagens efterfrågan ta ut riktningen skulle krisen utnyttjas till att bygga en kompetensbank för framtida regional konkurrenskraft. Ambitionerna växte, och då stöd beviljades till kompetensutveckling för 3 500 uppsagda, varslade och anställda i riskzonen blev VästKraft det största Socialfondsprojektet i Västsverige.

 

– I VästKraft samverkar Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, IF Metall, LO, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, Trygghetsrådet och Unionen. Det är nio stora aktörer som
ska samsas på banan, och hittills går det väldigt smidigt. Alla lyssnar och vill hjälpa, vilket förmodligen även kan bidra till att på sikt stärka de regionala nätverken, menar Magnus Kallenberg.

Åtta månader in i projektet är kartläggningen av teknikbranschens framtida kompetensbehov i full gång och de första utbildningarna har redan startat. VästKraft har dessutom genomfört en upphandling och tecknat ramavtal med 19 utbildningsleverantörer.

 

– Just upphandlingarna har varit det enda gruset i maskineriet. Istället för att kunna använda oss av parternas befintliga ramavtal tvingades vi börja från noll, men efter en hektisk period är vi i fas och följeforskarna är på plats. Företagens respons är mycket positiv och vi är redo att gå vidare!

Fleraktörsprojekt

VästKraft är ett fleraktörsprojekt, det vill säga: ”Ett projekt där flera aktörer samverkar för att de har ett gemensamt intresse av projektet, till exempel en branschorganisation, ett antal företag och en myndighet”. Till fleraktörsprojektets fördelar hör kostnadseffektiv administration, bredare kompetensutbyten och nya samarbetsformer.

Kreativ kommunikation

Ett centralt inslag i Socialfondens värld är kommunikation. Först när erfarenheter och slutsatser sprids på bred front ger de full verkan. De flesta metoder är tillåtna och ett kreativt exempel är just VästKraft, som använt det sociala nätverket Facebook till såväl en förstudie som löpande informationsinsatser.

Följeforskning

Följeforskning innebär att externa följeforskare utvärderar ett projekt fortlöpande från start till mål. Syftet är att projekten bättre ska styra mot angivna mål och att stärka lärandet projekten emellan. Följeforskare ska agera bollplank, ge råd, dokumentera hur projektet fortskrider och rapportera resultat till projektägaren. 

Läs mer om VästKraft i vår Projektbank eller på projektets webbplats www.vastkraft.org.