Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Aluminium på nya sätt

Uppvidinge kommun i småländska Kronobergs län, är en glesbygdskommun med relativt låg utbildningsnivå. Många företag i kommunen tvingades till uppsägningar under lågkonjunkturen. Ett initiativ av aluminiumföretaget ProfilGruppen ledde till nya utvecklingsprojekt och ett kompetenslyft i området.

 

– Vi ville korsbefrukta kunskapen inom de deltagande företagen med nya perspektiv och kunskaper - främst inom områdena teknik, kvalitet, miljö, ledarskap, marknadsutveckling och hälsa, förklarar Erik Hermansson, projektägare för Aluminium på nya sätt och personalchef på ProfilGruppen.

 

Under förprojekteringen såg ProfilGruppen möjliga samarbeten med branschnätverket Aluminiumriket Sverige, Stiftelsen Svensk Industridesign och Tekniska Högskolan i Jönköping. I samverkan med dem skulle de kunna stärka sina nätverk inom akademin och fördjupa sina kunskaper inom såväl industridesign som aluminiummaterialets miljöfördelar. 

Mer kvalificerade arbetsuppgifter

Projektet har styrts från Åseda i Uppvidinge kommun, men de deltagande företagen kommer även från grannkommunerna Vimmerby, Lessebo och Vetlanda. Totalt har cirka 400 anställda i de deltagande företagen tagit del av kurser, seminarier och andra aktiviteter. En målsättning har varit att projektaktiviteterna skall leda till mer kvalificerade och utökade arbetsuppgifter för medarbetarna, som följd av högre kompetens.

 

– Enligt utvärderingarna tror hela 78 % av deltagarna att de kommer ha nytta av sina nya kunskaper. Det är ännu lite tidigt att dra slutsatser om mer kvalificerade och nya arbetsuppgifter, även om flera exempel finns. Det här kommer att utvecklas med tiden, säger Erik Hermansson. 

Öppning mot storkunder i näringslivet

Projektets styrgrupp har fokuserat på projektets mer övergripande målsättningar. De har knutit viktiga kontakter som bland annat har lett till ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Jönköpings tekniska högskola, ProfilGruppen och ABB Cewe Control. Inom utvecklingsprojektet gjordes en designstudie på en laddstolpe för elbilar.

 

– Det här utvecklingsprojektet visar på ett mycket spännande arbetssätt där företagets samverkan med universitet och högskolor mycket väl kan skapa både nya produkter och nya affärer, säger Erik Hermansson. 

Långsiktiga effekter

Inom projektet har företaget hittat former för nya strategiska samarbeten med sina viktigaste kunder. Det har även lett till nya och stärkta kunskaper för många medarbetare.

 

– De effekter vi ser redan idag, handlar om kvalitetsutveckling i verksamheterna, nya arbetssätt, stärkta nätverk, både mellan de deltagande företagen och med akademin. Jämställdhetsfrågorna har hamnat mer i fokus, och som företag har vi lärt oss mycket om tillgänglighet, avslutar Erik Hermansson.

Läs mer

Projektbanken: http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Smaland-och-Oarna/Aluminum-pa-nya-satt/

Egen hemsida: http://www.profilgruppen.se/?id=32&ao=koncern&aid=32