Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Högtryck i sikte

År 2008 stod den svenska gjuteribranschen på topp. 8 000 anställda framställde nästan 400 000 ton gjutgods. Mindre än ett år senare är krisen fullständig. Produktionen är halverad och en tredjedel av personalen uppsagd. Nu sätts hoppet till kompetensinsatser och kunskapsintensiv produktutveckling.


Man från Kompetensutveckling Gjuterier. Foto: Patrik Swedberg.

 

– Svensk gjuteriindustri domineras av små, familjeägda företag med runt 25-50 anställda, men trots krisen har i princip alla överlevt. Å andra sidan krävs fortfarande krafttag, framför allt i form av kompetensutveckling. Därför var ett Socialfondsprojekt precis den injektion branschen behövde, säger Conny Gustavsson, projektledare vid Svenska Gjuteriföreningen.

 

Projektet Kompetensutveckling Gjuterier förlades till Småland, gjuterivärldens centrum räknat per capita. Kunskapsbehoven kartlades och snart satt de första gjutarna i skolbänken.

 

– Med tio företag i ryggen kunde vi dels förhandla till oss lägre priser hos svenska kunskapsförmedlare, dels flyga in en lärare från en pressgjuteriskola i Schweiz. Dessvärre kunde vi som projektägare inte använda vår egen resurs, Skandinaviska Gjuteriskolan, vilket förmodligen kapat priserna ytterligare.

 

Projektet har även bidragit till att utveckla en valideringsmetod där 300 flervalsfrågor snabbt klarlägger den svarandes yrkeskompetens. På fyra timmar skapas en tydlig vägvisare mot rätt företag eller utbildning – ett koncept som redan anammats av Arbetsförmedlingen och Regionförbundet Jönköpings Län i syfte att använda idén i en valideringsportal för bland annat
nyanlända invandrare.

 

– Själva analyserar vi just nu projektresultaten och kan se att vi nått våra mål. Dessutom har branschen önskemål om en andra projektomgång, så vi har redan lämnat in en ny ansökan där kopplingen validering och kompetensutveckling tas till vara ännu tydligare.

Och ny kunskap lär behövas. Krisen har gjort Sverige till ett lågprisland i gjuterivärlden och allt tyder på en ny storhetstid med början 2010. Utan allt fackfolk som tvingats lämna branschen kommer kompetensutveckling att vara det enda sättet att klara produktionen.

Nya nätverk

En av projektets målsättningar var att skapa nya affärsdrivande nätverk inom branschen. 2010 marknadsför sig sex företag i en gemensam monter vid världens största pressgjuterimässa i Nürnberg, vilket beskrivs som en direkt spin off-effekt av projektet.

Jämställt

Projektet har ägnat stor uppmärksamhet åt att öka antalet kvinnor i en mansdominerad bransch. Bland annat har flera tunga lyft eliminerats via automatisering av vissa produktionsmoment där kvinnor kan anställas som processoperatörer och programmerare.

Flyttat fokus

Att svenska gjuterier drabbats så hårt av finanskrisen förklaras till stor del av dess starka koppling till fordonsindustrin, som hittills köpt nästan 70 procent av allt svenskt gjutgods. Med ny kunskap kan fokus flyttas till nya kunskapsintensiva och högt förädlade produkter.

Läs mer om Kompetensutveckling Gjuterier i vår Projektbank eller på Svenska Gjuteriföreningens hemsida www.swereaswecast.se.